รายงานสถานการณ์โรค ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
3601
เมืองชัยภูมิ
0
184,092
0.00
2
3602
บ้านเขว้า
0
51,101
0.00
3
3603
คอนสวรรค์
0
54,116
0.00
4
3604
เกษตรสมบูรณ์
0
111,933
0.00
5
3605
หนองบัวแดง
0
101,211
0.00
6
3606
จัตุรัส
0
75,670
0.00
7
3607
บำเหน็จณรงค์
0
54,059
0.00
8
3608
หนองบัวระเหว
0
38,265
0.00
9
3609
เทพสถิต
0
69,684
0.00
10
3610
ภูเขียว
0
124,660
0.00
11
3611
บ้านแท่น
0
45,697
0.00
12
3612
แก้งคร้อ
0
93,759
0.00
13
3613
คอนสาร
0
61,966
0.00
14
3614
ภักดีชุมพล
0
30,954
0.00
15
3615
เนินสง่า
0
26,013
0.00
16
3616
ซับใหญ่
0
15,133
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0