จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360101
ต.ในเมือง
0
37,331
0.00
2
360102
ต.รอบเมือง
0
3,523
0.00
3
360103
ต.โพนทอง
0
8,918
0.00
4
360104
ต.นาฝาย
0
11,709
0.00
5
360105
ต.บ้านค่าย
0
12,945
0.00
6
360106
ต.กุดตุ้ม
0
11,327
0.00
7
360107
ต.ชีลอง
0
10,738
0.00
8
360108
ต.บ้านเล่า
0
8,723
0.00
9
360109
ต.นาเสียว
0
7,390
0.00
10
360110
ต.หนองนาแซง
0
8,281
0.00
11
360111
ต.ลาดใหญ่
0
7,043
0.00
12
360112
ต.หนองไผ่
0
6,589
0.00
13
360113
ต.ท่าหินโงม
0
5,917
0.00
14
360114
ต.ห้วยต้อน
0
10,611
0.00
15
360115
ต.ห้วยบง
0
8,055
0.00
16
360116
ต.โนนสำราญ
0
6,971
0.00
17
360117
ต.โคกสูง
0
4,532
0.00
18
360118
ต.บุ่งคล้า
0
7,649
0.00
19
360119
ต.ซับสีทอง
0
5,840
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.1367 seconds !