จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360201
ต.บ้านเขว้า
0
14,996
0.00
2
360202
ต.ตลาดแร้ง
0
11,408
0.00
3
360203
ต.ลุ่มลำชี
0
9,795
0.00
4
360204
ต.ชีบน
0
5,896
0.00
5
360205
ต.ภูแลนคา
0
4,422
0.00
6
360206
ต.โนนแดง
0
4,584
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0483 seconds !