จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360301
ต.คอนสวรรค์
0
10,930
0.00
2
360302
ต.ยางหวาย
0
3,764
0.00
3
360303
ต.ช่องสามหมอ
0
3,841
0.00
4
360304
ต.โนนสะอาด
0
5,428
0.00
5
360305
ต.ห้วยไร่
0
5,611
0.00
6
360306
ต.บ้านโสก
0
7,166
0.00
7
360307
ต.โคกมั่งงอย
0
6,757
0.00
8
360308
ต.หนองขาม
0
5,243
0.00
9
360309
ต.ศรีสำราญ
0
5,376
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0662 seconds !