จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360401
ต.บ้านยาง
0
12,070
0.00
2
360402
ต.บ้านหัน
0
13,661
0.00
3
360403
ต.บ้านเดื่อ
0
15,261
0.00
4
360404
ต.บ้านเป้า
0
10,994
0.00
5
360405
ต.กุดเลาะ
0
7,349
0.00
6
360406
ต.โนนกอก
0
10,391
0.00
7
360407
ต.สระโพนทอง
0
8,464
0.00
8
360408
ต.หนองข่า
0
8,466
0.00
9
360409
ต.หนองโพนงาม
0
12,971
0.00
10
360410
ต.บ้านบัว
0
4,856
0.00
11
360412
ต.โนนทอง
0
7,450
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0771 seconds !