จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360501
ต.หนองบัวแดง
0
17,862
0.00
2
360502
ต.กุดชุมแสง
0
14,199
0.00
3
360503
ต.ถ้ำวัวแดง
0
10,250
0.00
4
360504
ต.นางแดด
0
14,246
0.00
5
360505
ต.หนองแวง
0
15,394
0.00
6
360506
ต.คูเมือง
0
12,187
0.00
7
360507
ต.ท่าใหญ่
0
9,049
0.00
8
360508
ต.วังชมภู
0
8,024
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0588 seconds !