จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360601
ต.บ้านกอก
0
0
0.00
2
360602
ต.หนองบัวบาน
0
0
0.00
3
360603
ต.บ้านขาม
0
0
0.00
4
360604
ต.กุดน้ำใส
0
0
0.00
5
360605
ต.หนองโดน
0
0
0.00
6
360606
ต.ละหาน
0
0
0.00
7
360607
ต.หนองบัวใหญ่
0
0
0.00
8
360608
ต.หนองบัวโคก
0
0
0.00
9
360609
ต.ส้มป่อย
0
0
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0556 seconds !