จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360701
ต.บ้านชวน
0
13,358
0.00
2
360702
ต.บ้านเพชร
0
15,208
0.00
3
360703
ต.บ้านตาล
0
4,672
0.00
4
360704
ต.หัวทะเล
0
6,850
0.00
5
360705
ต.โคกเริงรมย์
0
5,124
0.00
6
360706
ต.เกาะมะนาว
0
3,142
0.00
7
360707
ต.โคกเพชรพัฒนา
0
5,705
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.055 seconds !