จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360801
ต.หนองบัวระเหว
0
6,067
0.00
2
360802
ต.วังตะเฆ่
0
14,402
0.00
3
360803
ต.ห้วยแย้
0
7,359
0.00
4
360804
ต.โคกสะอาด
0
6,214
0.00
5
360805
ต.โสกปลาดุก
0
4,223
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0407 seconds !