จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
360901
ต.วะตะแบก
0
0
0.00
2
360902
ต.ห้วยยายจิ๋ว
0
0
0.00
3
360903
ต.นายางกลัก
0
0
0.00
4
360904
ต.บ้านไร่
0
0
0.00
5
360905
ต.โป่งนก
0
0
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0326 seconds !