จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361001
ต.ผักปัง
0
0
0.00
2
361002
ต.กวางโจน
0
0
0.00
3
361003
ต.หนองคอนไทย
0
0
0.00
4
361004
ต.บ้านแก้ง
0
0
0.00
5
361005
ต.กุดยม
0
0
0.00
6
361006
ต.บ้านเพชร
0
0
0.00
7
361007
ต.โคกสะอาด
0
0
0.00
8
361008
ต.หนองตูม
0
0
0.00
9
361009
ต.โอโล
0
0
0.00
10
361010
ต.ธาตุทอง
0
0
0.00
11
361011
ต.บ้านดอน
0
0
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0685 seconds !