จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361001
ต.ผักปัง
0
24,237
0.00
2
361002
ต.กวางโจน
0
11,546
0.00
3
361003
ต.หนองคอนไทย
0
11,097
0.00
4
361004
ต.บ้านแก้ง
0
14,447
0.00
5
361005
ต.กุดยม
0
5,225
0.00
6
361006
ต.บ้านเพชร
0
8,884
0.00
7
361007
ต.โคกสะอาด
0
8,968
0.00
8
361008
ต.หนองตูม
0
11,411
0.00
9
361009
ต.โอโล
0
9,467
0.00
10
361010
ต.ธาตุทอง
0
13,305
0.00
11
361011
ต.บ้านดอน
0
6,073
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0752 seconds !