จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361101
ต.บ้านแท่น
0
12,926
0.00
2
361102
ต.สามสวน
0
10,815
0.00
3
361103
ต.สระพัง
0
5,718
0.00
4
361104
ต.บ้านเต่า
0
9,437
0.00
5
361105
ต.หนองคู
0
6,801
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.041 seconds !