จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361201
ต.ช่องสามหมอ
0
16,051
0.00
2
361202
ต.หนองขาม
0
7,361
0.00
3
361203
ต.นาหนองทุ่ม
0
19,253
0.00
4
361204
ต.บ้านแก้ง
0
8,008
0.00
5
361205
ต.หนองสังข์
0
10,110
0.00
6
361206
ต.หลุบคา
0
6,449
0.00
7
361207
ต.โคกกุง
0
10,380
0.00
8
361208
ต.เก่าย่าดี
0
3,144
0.00
9
361209
ต.ท่ามะไฟหวาน
0
6,665
0.00
10
361210
ต.หนองไผ่
0
6,338
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0748 seconds !