จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361301
ต.คอนสาร
0
8,447
0.00
2
361302
ต.ทุ่งพระ
0
5,617
0.00
3
361303
ต.โนนคูณ
0
7,901
0.00
4
361304
ต.ห้วยยาง
0
15,407
0.00
5
361305
ต.ทุ่งลุยลาย
0
6,160
0.00
6
361306
ต.ดงบัง
0
5,469
0.00
7
361307
ต.ทุ่งนาเลา
0
6,612
0.00
8
361308
ต.ดงกลาง
0
6,353
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0585 seconds !