จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361401
ต.บ้านเจียง
0
6,921
0.00
2
361402
ต.เจาทอง
0
8,999
0.00
3
361403
ต.วังทอง
0
8,765
0.00
4
361404
ต.แหลมทอง
0
6,269
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0291 seconds !