จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361501
ต.หนองฉิม
0
8,836
0.00
2
361502
ต.ตาเนิน
0
6,794
0.00
3
361503
ต.กะฮาด
0
5,836
0.00
4
361504
ต.รังงาม
0
4,547
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.029 seconds !