จังหวัด ชัยภูมิ
รายงานสถานการณ์โรคติดต่อ ปี 2561
ประจำปี :
เลือกโรค :
อำเภอ :
     
ลำดับ
รหัสพื้นที่
ชื่อ
จำนวนป่วย
จำนวนประชากร
อัตราป่วย
(ต่อ 100,000 ปชก. )
1
361601
ต.ซับใหญ่
0
6,845
0.00
2
361602
ต.ท่ากูบ
0
4,734
0.00
3
361603
ต.ตะโกทอง
0
3,554
0.00
อัตราป่วยต่อ 100,000 ประชากร
  0 - 0
  0 - 0
  0 - 0
   
  Page generated in 0.0212 seconds !