HEALTH STATION สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ช่องทางการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และกิจกรรมสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้ การให้ความรู้และถ่ายทอดนโยบายแก่เจ้าหน้าสาธารณสุข สื่อสุขภาพแก่ประชาชน ช่องทางการแลกความรู้เครือข่ายสารนิเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

บริการอื่นๆของเรา

At lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form by injected humour.

ทีมผู้พัฒนา

At lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form by injected humour.

นพ.ดุสิต ขำชัยภูมินายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม

ทพ.นิติโชติ นิลกำแหงทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

คำมูล แก้วชัยภูมินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สัมพันธ์ พรประไพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กิตติวิชญ์ ชวนินทวิสุทธิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

มาโนชญ์ กลางพิลานักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุวิทย์ คงโพธิ์น้อยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

พิพัฒน์ พรมพวงนักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ชัยภูมิ

โทร 044-836826-9 ต่อ 102 ต่อ 102

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

โทร 044-836826-9